1.2 Een andere arbeidsmarkt

Deze ontwikkelingen leiden tot een arbeidsmarkt die onvergelijkbaar is met de huidige. Omdat binnen ons onderwijs het arbeidsmarktperspectief een belangrijke rol speelt, moeten onderwijsinstellingen op alle niveaus daarmee nu al rekening gaan houden. Hoe? In politiek Den Haag en in kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen wordt hierover al van gedachten gewisseld. Het resultaat laat nog even op zich wachten, maar in het algemeen wordt door alle partijen onderschreven dat onze samenleving behoefte heeft aan onderwijs dat leerlingen stimuleert tot creativiteit, tot het oplossen van problemen, het wekken van nieuwsgierigheid, en tot kritisch denken en sociale vaardigheden. Aan de andere kant moeten leerlingen straks ook over voldoende kennis en vaardigheden beschikken, die bij de 'arbeidsmarkt van morgen' passen. Hoewel we nog niet weten hoe die er precies uit gaat zien, weten we wel dat deze zal worden gedomineerd door digitalisering, nieuwe technologie en meer nadruk op ondernemerschap. Omdat bij veel (toekomstige) banen deze dominantie een rol speelt, moet hieraan voldoende aandacht worden besteed in de lesprogramma’s.

We weten ook dat de marktontwikkelingen grillig en moeilijk te voorspellen zijn en dat volledige aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt een illusie is. Bovendien vraagt de toekomst van nu en straks om zowel breed opgeleide als gespecialiseerde professionals, die flexibel kunnen schakelen tussen verschillende vakgebieden. De meeste ‘winst’ valt nu te behalen door een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. En daaraan wordt in de uitvoering van het Techniekpact hard gewerkt.

3