2.2 De revolutie van Economie 4.0

De optelsom en integratie van al deze ontwikkelingen in ons leven en werken betekenen een vierde economische revolutie: Economie 4.0. De stoommachine was 1.0, de verbrandingsmotor in combinatie met de staalindustrie en elektriciteit worden als 2.0 beschouwd en de computerwereld na 1950 als 3.0. Door 4.0 zullen bedrijven in alle sectoren hun businessmodellen ingrijpend moeten veranderen, ook in de maakindustrie en ICT-sector. Door combinaties van bedrijfsmodellen in deze twee sectoren en nauwe samenwerking kan een slimme maakindustrie ontstaan, die snel inspeelt op digitalisering in combinatie met nieuwe technologie. Met deze Smart Industry is het Nederlandse bedrijfsleven in staat een belangrijke rol te blijven spelen op internationale markten van de nieuwe economie. In onze Smart Industry is straks sprake van optimale digitale communicatie tussen productierobots en alle andere onderdelen van de productie; deze geautomatiseerde bedrijfsprocessen zorgen er voor dat het werk slim en flexibel wordt verdeeld tussen machines, apparaten en productiemedewerkers die nog nodig zijn. De efficiency neemt ook toe doordat met (digitale) samenwerking tussen bedrijven bestaande tussenschakels (zogenoemde b2b leveranties) kunnen worden overgeslagen en er rechtstreeks voor klanten kan worden gewerkt.

5