2.3 Smart Industry

Het belang van de maakindustrie is de afgelopen decennia door de politiek in veel Europese landen, waaronder Nederland, verwaarloosd; de diensteneconomie stond centraal. In Europa is Duitsland de uitzondering die de regel bevestigt. Het beleid is daar al lang, al ver voor de economische crisis van 2008-2009, gericht op een sterke maakindustrie en dan niet alleen op grote bedrijven, maar ook op het mkb. Begin 2012 werd door het kabinet Merkel Industrie 4.0 gelanceerd (hightech strategie, gericht op de 4de industriële revolutie). De kern van dit beleid is dat de nadruk niet wordt gelegd op het starten met nieuwe technologieën, maar op de integratie van bestaande technologieën. Deze connected industry, waarbij machines, producten en mensen onderling digitaal met elkaar worden verbonden, kan snel en adequaat reageren op internationale ontwikkelingen, zoals een veranderde klantvraag. Ook kunnen de voordelen van massaproductie met maatwerk worden gecombineerd. En logistieke en energienetwerken kunnen efficiënter worden georganiseerd.

In verschillende landen zijn regeringen inmiddels gestart met stimuleringsprogramma’s die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een Smart Industry. Dat is gebeurd in Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gebleken is dat een economie die vooral op diensten draait, onvoldoende waarborgen biedt voor groei, werk en welvaart.

Doordat Nederland vorig jaar snel met een eigen Actieagenda Smart Industry is gekomen, heeft Nederland een goede kans om tot de Europese koplopers te gaan behoren. We hebben daarvoor alles in huis. Ons land heeft een krachtige industriële basis van grote én mkb-ondernemingen en een uitstekende ICT-infrastructuur. Samenwerken zit in ons DNA. Kortom, we hebben alle mogelijkheden om de top te bereiken.

Technologie zal binnen steeds meer bedrijven een bijdrage leveren aan het vergroten van concurrentiekracht. Bestuurders en managers die het beleid bepalen moeten zich daarom meer gaan bezighouden met de rol van nieuwe (IT) technologie binnen hun organisatie. Waardevolle tips zijn hier te vinden. Denk aan het overstappen van een fysieke naar een digitale infrastructuur, waarmee het mogelijk wordt data te analyseren ter ondersteuning van de juiste beslissingen en zo de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en bijvoorbeeld het visualiseren van bedrijfsprocessen (www.tss.nl/smartindustry). Een goede tip ook is de nadruk op samenwerking binnen en buiten de onderneming

6