2.4 Voortdurend innoveren!

We hebben al gewezen op het essentiële belang van voortdurend innoveren en de noodzaak daarbij met andere ondernemers samen te werken. Dat is een voorwaarde voor een succesvolle groei van Smart Industry. Dit wordt onderstreept door de internationale marktontwikkelingen. Die laten zien dat ondernemingen te vaak vertrouwen op het bekende verdienmodel en op de bestaande producten en diensten. Ook de snelheid van deze ontwikkelingen wordt onderschat. Een bekend voorbeeld is Nokia dat, als marktleider op het gebied van mobiele telefoons, in 2007 de smartphone als een nicheproduct beschouwde; een dure inschattingsfout en de afloop is bekend: Nokia werd weggevaagd. De Zwitserse horlogeindustrie vraagt zich momenteel af of 2015 het jaar wordt waarin zij het slachtoffer wordt van nieuwe digitale technologie die door het Amerikaanse Apple en andere spelers als Huawei en LG op de markt zijn of worden gebracht. Verwacht wordt dat dit jaar de doorbraak wordt van smartwatches die met internetfuncties, sensoren en apps nieuwe diensten mogelijk maken, zoals het meten van lichaamsbewegingen en hartslag.

En begin maart 2015 verscheen in Nederland het UWV-rapport Administratieve beroepen, waarin werd aangekondigd dat in Nederland tot en met 2018 door verregaande robotisering en digitalisering 100.000 functies in de administratieve sector zullen verdwijnen. Slimme software en computersystemen nemen veel routinematig werk over. Voor veel ondernemers die in deze sector hun brood verdienen, betekent deze ontwikkeling dat ze snel hun verdienmodellen moeten aanpassen. Aan de andere kant zijn er bedrijven in de internet- en technologiesector die sterk groeien met nieuwe producten en diensten en die extra werknemers aannemen. Dit voorbeeld maakt nog eens duidelijk hoe razend snel onze economie en arbeidsmarkt aan het veranderen zijn en dat ondernemers echt tijd moeten inruimen om te bezien of hun bestaande bedrijfsmodel moet worden vernieuwd. De belangrijkste technologieën die – naast digitalisering – op verdienmodellen van invloed zijn, hebben we hieronder op een rijtje gezet en kort toegelicht. Het zijn de hoofdrolspelers in Smart Industry.

7