2. Ingrijpende gevolgen

2.1 Meer dan technologie alleen

Nieuwe technologieën, in het bijzonder IT, zijn een belangrijk onderdeel van de toekomst.  Ze stimuleren economische groei en ze spelen op steeds meer gebieden (zorg, klimaat, milieu, onderwijs) een rol bij het oplossen van problemen. Deze ontwikkeling moeten we toejuichen, maar tegelijkertijd zien we in de samenleving en op de werkvloer bezorgdheid. Bij velen roept nieuwe technologie (robots en andere apparaten) de angst op voor verlies van werk. Die bezorgdheid moet serieus worden genomen en vraagt om een goed doortimmerd verhaal. Een verhaal dat met argumenten aantoont waarom nieuwe technologie juist tot extra banen kan leiden en bovendien per saldo meer voordelen dan nadelen heeft. Ook moet duidelijk worden gemaakt dat steeds meer ondernemingen te maken krijgen met disruptive innovation (ontwrichtende vernieuwing). Door deze innovaties veroveren nieuwe concurrenten, veelal start-ups, de markten en dat doen zij ten koste van bestaande bedrijven die onvoldoende snel technologisch en sociaal innoveren.

Voor een brede acceptatie van de inzet van nieuwe technologie is het van groot belang dat we voorkomen dat het enkel om technologie draait. Het sociale (menselijke) element moet steeds op de voorgrond staan. Er moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met allerlei effecten op de langere en korte termijn. Wat betekent bijvoorbeeld het investeren in robots voor onze (toekomstige) werkgelegenheid? Wat zijn de gevolgen van de invoering van nieuwe technologie in zorg en onderwijs en wat betekent dit voor bedrijfsprocessen? Wat is de impact op het personeelsbestand? Met welke maatschappelijke en economische veranderingen krijgen we te maken als zelfrijdende auto's massaal op de weg verschijnen? De praktijk leert dat binnen bedrijfsorganisaties de invoering van internettoepassingen en nieuwe technologie tot ongerustheid bij medewerkers kan leiden over de gevolgen en persoonlijke consequenties. Voor een succesvolle invoering is het dan ook van belang al in een vroeg stadium een breed draagvlak te creëren. Zie www.internettopics.nl

4