3.2 Technologische revoluties

Naast de effecten van digitalisering gaan drie ‘revoluties’ tot ingrijpende veranderingen leiden in de productieprocessen binnen industriële bedrijven: 3D-printen, slimme robottechnologie (intelligent robotics) en open source design (co-creatie). De belangrijkste gevolgen zijn dat de fabricage van hardware constrained naar software defined gaat (van hardware infrastructuur naar meer software). Daarnaast gaan de kosten omlaag. Zo zal het aandeel van arbeid in de productie afnemen, terwijl de productie in beginsel overal kan plaatsvinden. Een goed overzicht van de rol van de nieuwe technologie in de verschillende bedrijfssectoren is te vinden in het rapport Humans and Machines. Daarin komt aan de orde hoe nieuwe technologie en big data tot spectaculaire ontwikkelingen in de medische sector leiden (smarter doctors) en hoe de financiële industrie (banken, de beleggings- en verzekeringswereld) op de kop zal worden gezet door het gebruik van smart technology. Ook de onderwijswereld zal de komende jaren door nieuwe technologie en het digitale lesgeven en leren flink opgeschud worden. En al die veranderingen zullen ingrijpend zijn.

 

Het nieuwe produceren: 3D-printen

3D-printen is de overkoepelende aanduiding voor productietechnieken waarbij objecten laagje voor laagje worden opgebouwd, aangestuurd door een computer. In de industriële sector wordt de term Additive Manufacturing (AM) gebruikt. AM geeft zeer veel vormvrijheid bij het produceren en maakt vormen mogelijk die met conventionele technieken niet te maken zijn. Zie hierna voor een korte toelichting.

 

Robotica en open source

Geavanceerde, slimme robots zullen de productieprocessen in verschillende bedrijfssectoren sterk beïnvloeden. In de afgelopen jaren is niet alleen de kostprijs van deze technologie meer dan gehalveerd, de ‘robots’ zijn ook slimmer en breder inzetbaar geworden. Veel ondernemers zijn nog niet voldoende op de hoogte van deze ontwikkeling. Dat geldt ook voor 3D-printen en open source toepassingen.

In de afgelopen jaren zijn digitale technologieën door open source software op brede schaal beschikbaar gekomen. Daarbij gaat het om computerprogrammatuur waarvan de broncode kan worden bekeken en veranderd. Met open source wordt het in beginsel mogelijk dat iedereen die kennis van zaken heeft, deze programma's kan aanpassen en voor bepaalde doeleinden verder ontwikkelen. Daardoor kan het aantal producenten en producten zeer snel toenemen. Bij commerciële software is de broncode veelal geheim; die wordt juridisch beschermd door het auteursrecht. Bij open source is dat niet het geval, waardoor de gebruiker onder bepaalde voorwaarden zelfstandig veranderingen in de programmatuur kan (laten) aanbrengen.

9