3.5 Verwachte trends

Hype Cycle grafiek 2014

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gartner brengt jaarlijks zijn Hype Cycle rapport uit, waarin opkomende technologieën en trends worden geëvalueerd. Criteria zijn de mate van ‘volwassenheid’ en de mate waarin ze door de markt en het publiek worden geaccepteerd. Vooral de zogeheten Hype Cycle grafiek, die in Box 2 is opgenomen, biedt waardevolle informatie; niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor het beleid van overheden. In deze grafiek worden technologieën en trends weergegeven op weg naar hun plateau of productivity, het moment waarop ze een hype en desillusie achter zich hebben gelaten en de juiste plek in de markt hebben bereikt. 

Box 2 Hype Cycle grafiek 2014

12