3.8 Big data gebruiken voor bedrijfsvoering

Toepassingen

Bedrijven en overheden vergaren steeds meer digitale informatie, veelal aangeduid als data. Wereldwijd gaat het elke dag om 2,5 triljoen bytes aan gegevens; ongeveer 90 procent van deze gegevens is in de afgelopen twee jaar gegenereerd. Deze gegevens komen overal vandaan: van sociale netwerken, van aankooptransacties, van gps-signalen van smartphones, van sensoren die worden gebruikt voor het verzamelen van klimaatgegevens, van digitale foto's, van video's. Deze gegevens worden big data genoemd. Door de opkomst van het Internet of Things zal deze datastroom nog meer gaan toenemen. Overal neemt de opslag van big data toe en overal wordt gezocht naar manieren om deze data te gebruiken voor de bedrijfsvoering. Het gaat dan om een scala aan terreinen binnen die bedrijfsvoering: marketing, e-commerce, verkoop- en inkoopprocessen, reputatiemanagement, kostenbesparingen enz.

Op dit moment bestaat bij de meeste bedrijven nog geen duidelijkheid over wat de bedrijfswaarde en relevantie van hun big data is voor de bedrijfsstrategie. De verwachting is wel dat de bedrijfswaarde van deze data bij steeds meer bedrijven en organisaties zal toenemen naarmate er meer en betere computerprogramma's beschikbaar komen om deze data zodanig te analyseren dat er waardevolle informatie wordt gegenereerd. Die informatie kan worden ingezet voor het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen. Dat vraagt veelal ook om het opzetten van een zogenoemde big data-architectuur.

De komende jaren zullen we vooral bij internationale bedrijven een snelle toename zien van big datatoepassingen. De belangrijkste reden is het vergroten van de omzet; door een adequate analyse van digitale bestanden krijgen ondernemers meer inzicht in het gedrag van klanten en kunnen zij sneller reageren op veranderingen in de markt. Bij bepaalde toepassingen op het terrein van big data zullen wél privacy-vraagstukken aan de orde komen; er moet rekening worden gehouden met wettelijke (beschermings)regels op dit vlak.

Volgens de studie van Mc Kinsey Applying advanced analyses in consumer companies blijkt dat met een goed doortimmerde analyse van big data de productiviteit en winst kunnen toenemen. In de studie wordt melding gemaakt van 5 procent extra productiviteit en 6 procent meer winst.

Over big data zijn inmiddels verschillende publicaties verschenen, denk aan 'Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think' van Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier en De Revolutie van Big Data van Anwar Osseyran & Willem Vermeend. Deze publicaties maken duidelijk dat je met een adequate analyse van big data op een groot aantal bedrijfssectoren – bijvoorbeeld op het medische vlak en in de financiële en verzekeringssector – betere resultaten kunt behalen. Voor medische diagnoses wordt veel verwacht van het zogeheten Watson-project van IBM. Andere voorbeelden kun je vinden in ICTupdate, jaargang 12, editie 3. Zie voor een toepassing van big data in de sierteelt (Floridata) waarmee de internationale exportmarkt beter kan worden geanalyseerd www.linkmagazine.nl (Doorbraakproject case Floridata biedt met big data veel marktinzicht).

Ook in de politiek kan een big data-analyse van de kiezersmarkt voordelen opleveren. Zo hebben de data-analisten in het verkiezingsteam van Barack Obama een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn herverkiezing in 2012 als president van de VS.

17