3.9 Cloud computing

Cloud maakt kostenbesparing mogelijk

Cloud computing kan een belangrijke rol vervullen binnen Smart Industry, bijvoorbeeld in combinatie met big data. Daarom stippen we deze techniek hier aan. De meeste bedrijven en overheden maken op dit moment nog gebruik van eigen ICT-afdelingen. Die dragen er  zorg voor dat informatie en software binnen de eigen organisatie zijn opgeslagen en dat daarmee kan worden gewerkt. De opslag vindt plaats op de harde schijf van computers en op de interne server. Deze activiteiten worden, vooral bij grotere organisaties, steeds meer geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan partijen die zich gespecialiseerd hebben in cloud computing. Die partijen bieden clouddiensten aan waarbij de data buiten de organisatie op een centrale opslagplaats met een grote opslagcapaciteit wordt opgeslagen. Bij cloud computing draait de software vanaf een centrale server en hoeft niet meer op elke individuele pc of laptop te worden geïnstalleerd. Uit Europees onderzoek blijkt dat 80 procent van de bedrijven die zijn overgegaan op vormen van cloud computing daarmee kostenbesparingen realiseren van 10 tot 20 procent.

 

MKB blijft nog achter

De voordelen van cloud computing liggen vooral in de besparing op de kosten van bedrijfsvoering, zoals meer flexibiliteit en een (veel) kleinere eigen ICT-afdeling. Ondanks de duidelijke voordelen wordt cloud computing, zeker in het midden- en kleinbedrijf, nog slechts in beperkte mate toegepast. Daarbij spelen vragen over de veiligheid van bedrijfsgegevens, de betrouwbaarheid van de verbinding met de cloud en juridische aangelegenheden een belangrijke rol. De verwachting is dat cloud computing de komende jaren, ondanks deze vragen en mogelijke bezwaren, in snel tempo bij steeds meer bedrijven en overheden zal worden ingevoerd. Volgens het internationale marktonderzoeksbureau Gartner is de wereldwijde omzet van cloud computing de afgelopen jaren gemiddeld met ruim 20 procent gestegen. Het Amerikaanse webwarenhuis Amazon behoort tot de wereldspelers op dit terrein. Bekende andere aanbieders zijn Google en Microsoft. 

20