3. Technologieën met een grote economische impact

3.1 De effecten van belangrijke technologische ontwikkelingen

McKinsey publiceerde in 2013 een rapport waarin een overzicht is opgenomen van twaalf technologische ontwikkelingen die de komende jaren groot effect zullen hebben op de maatschappij, de economie, de verdienmodellen van bedrijven en de werkgelegenheid. Zie Box 1. De economische impact van deze ontwikkelingen op de wereldeconomie wordt geraamd op jaarlijks 14 tot 33 biljoen dollar in 2025. Het grootste deel daarvan, zo'n 7 biljoen dollar, heeft betrekking op automatisering van kenniswerken door intelligente softwaresystemen. Ook het mobiele internet, het Internet of Things, robottechnologie en 3D-printen zorgen ervoor dat de huidige verdienmodellen van veel bedrijven op de schop moeten.

Box 1 Overzicht van 12 belangrijke technologische ontwikkelingen

8