5.2 Sociale innovatie als succesfactor

Ondernemers die innoveren maken meer winst

Uit de Innovatie Monitor 2014 van de Erasmus Universiteit te Rotterdam blijkt dat slimmer werken, het optimaal benutten van de kennis van medewerkers binnen de onderneming en beter samenwerken met externe partijen, zogenoemde sociale innovatie, de belangrijkste succesfactor is: het succes van een bedrijf in het ontwikkelen van succesvolle producten wordt voor 77 procent bepaald door de graad van sociale innovatie; slechts 23 procent van het innovatiesucces wordt door technologische innovaties bepaald. Deze succesfactor van sociale innovatie vinden we ook terug in het onderzoek van Effectory. Uit dat onderzoek blijkt overigens ook dat het bedrijfsleven in Nederland de mogelijkheden van sociale innovatie niet voldoende benut. 

Internationale studies wijzen uit dat innovatieve ondernemingen winstgevender zijn dan bedrijven die niet innoveren en dat creativiteit en technische expertise van het personeel in combinatie met ondernemerschap cruciaal zijn voor innovaties. De praktijk leert ook dat innovatie teamwork vereist, niet alleen binnen de onderneming zelf, maar ook met de buitenwereld. Een slimme samenwerking met andere bedrijven en onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten blijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan succesvolle innovaties.

Volgens de Amerikaanse start-upgoeroe Eric Ries, auteur van The Lean Start-up wordt bij veel gevestigde bedrijven innovatie afgeremd door behoudende bestuurders; zij zijn bij innovaties het grootste probleem, aldus Ries (FD, 3 maart 2015).

Klik hier om een FME Technostarter te worden!

29