5.3 Het economisch belang van innovatie

Cruciaal voor economische groei

Ook voor economische ontwikkelingen zijn innovaties cruciaal. De meeste landen met een internationaal aantrekkelijk innovatieklimaat hebben economieën die goed presteren; innovaties jagen de groei aan. Zowel voor regeringen als ondernemers is het nuttig om kennis te nemen van de stand van innovatie in andere landen. Het wereldwijde rapport The Global Innovation Index 2014 biedt een goed inzicht. Het rapporteert de stand van innovatie in 143 economieën over de hele wereld, op basis van een analyse van onder meer onderzoeksactiviteiten, de inzet van menselijk kapitaal, het niveau van het onderwijs, de innovatiepolitiek, regelgeving en zakelijke ontwikkelingen. In de editie 2014 was er speciale aandacht voor de menselijke factor van innovatie. Deze factor speelt, samen met technologie en kapitaal, een cruciale rol in de innovatie. Ook het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen en samenwerking tussen bedrijven zijn in toenemende mate belangrijk voor succesvol innoveren.

De afgelopen jaren zijn er verschillende internationale publicaties verschenen met sombere conclusies over de economische toekomst van Europa. Zo zouden Europese landen ten opzichte van de VS en opkomende economieën achterlopen bij economische vernieuwingen. Deze conclusie strookt niet met de bevindingen van The Global Innovation Index 2014. Volgens deze innovatieranglijst scoort (GII) Europa juist opmerkelijk goed. Er staan maar liefst zeven Europese landen in de top tien. Deze top bestaat uit:

  1. Zwitserland
  2. VK
  3. Zweden
  4. Finland
  5. Nederland
  6. VS
  7. Singapore
  8. Denemarken
  9. Luxemburg
  10. Hongkong.

In de top twintig staan Ierland op 11, Duitsland op 13 en Noorwegen op 14.

 

Zorg als land voor het ‘beste’ innovatieklimaat

Uit The Global Innovation Index blijkt verder dat ondernemers, innovators en onderzoekers zeer mobiel zijn. Ze hebben de neiging om te verhuizen naar landen als de VS en de UK. De Index laat ook zien dat er sprake is van toenemende migratie van innovators uit ontwikkelingslanden naar westerse industrielanden. Onder de uitvinders in landen als de VS en Zwitserland zijn meer immigranten dan autochtonen. Deze ontwikkeling onderstreept het economisch belang van landen alles in het werk te stellen om een superieur innovatieklimaat te realiseren.

31