5.4 Nederlandse bedrijven niet innovatief genoeg

Bedrijven moeten zelf innovaties bevorderen

Nederland behoort met een vijfde plaats op GII van 2014 tot de kopgroep van landen met een aantrekkelijk innovatieklimaat. Dat blijkt ook uit de EU-ranglijst die de Europese Commissie jaarlijks publiceert; daar staan we op de zesde plaats. Maar op andere innovatieranglijstenlijsten, zoals de GE Global Innovation Barometer (een jaarlijks onderzoek naar de innovatiekracht van bedrijven), vallen we met een twaalfde plaats buiten de top tien. Als we afgaan op de eerder genoemde jaarlijkse Concurrentie en Innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit, dan staat het Nederlandse bedrijfsleven voor een belangrijke opgave: het innovatievermogen moet omhoog.  

Volgens het GE Global Innovation onderzoek, waarbij aan ruim 3.000 topmanagers wereldwijd vragen zijn gesteld over innovatiebeleid, moet de overheid zich vooral richten op onderwijs (50 procent), bestrijding van bureaucratie (48 procent) en de bescherming van handelsgeheimen (41 procent). Voor 81 procent van de ondervraagden is de aansluiting van het onderwijssysteem op de behoeften van het bedrijfsleven een van de belangrijkste punten van zorg. Universiteiten en scholen bieden geen goed onderwijsmodel voor de innovatieleiders van de toekomst. Daarnaast klaagt ruim 40 procent over regelgeving die leidt tot beperkingen bij het aantrekken van buitenlands talent, wat een negatief effect heeft op de innovatiemogelijkheden van ondernemingen. 

De topmanagers zijn ook van mening dat nieuwe bedrijfsmodellen, naast productinnovatie, in toenemende mate de belangrijkste succesfactor van hun onderneming zijn. Bijna alle managers stellen dat hun bedrijf succesvoller kan zijn op het gebied van innovatie als het partnerschappen en samenwerking aangaat. De belangrijkste voordelen van samenwerking zien bedrijven in toegang tot nieuwe technologieën en markten. Bij de noodzaak van samenwerking worden ook obstakels gesignaleerd: gebrek aan geheimhouding of bescherming van intellectueel eigendom en angst voor het wegkapen van talent.  

 

Lukt het niet, dan kan de kannibaal uitkomst bieden

Bestaande bedrijven die door een  bureaucratische organisatie moeizaam tot innovaties kunnen komen, wijzen we op de methode van de ‘kannibaal’, het creëren van een concurrent in de vorm van een eigen internet start-up die innovaties bedenkt en uitvoert. Zie voor de opzet en uitwerking van deze innovatie-aanpak INTERNET TOPICS: Ondernemers zonder een internet strategie missen de boot.

32