5. Innoveren moet

5.1 Niet alleen technologie

Innovaties zijn van levensbelang

Nog meer dan vroeger moeten ondernemers snel inspelen op de toekomstige vraag van de markt. In Economie 4.0 gaan de veranderingen zo snel dat je als ondernemer bijna dagelijks de vinger aan de pols moet houden. Met de snelheid van het licht worden bedrijven geconfronteerd met consumenten die gewijzigde voorkeuren hebben, met nieuwe technologie en met nieuwe concurrenten. Ondernemers moeten daarop niet alleen voorbereid zijn, maar ook een adequaat concreet antwoord hebben. Vernieuwingen zijn van levensbelang. Stilstand betekent in de nieuwe economie de ondergang. Zonder innovaties zullen ondernemingen niet alleen omzet kwijtraken, maar uiteindelijk hun bestaansrecht verliezen. Het is niet onze bedoeling hier uitvoerig in te gaan op de ‘beste’ methoden van innoveren. Daarover zijn al boekenkasten vol geschreven. Daarom volstaan we met een aantal korte opmerkingen en verwijzingen.

Meestal wordt bij innovatie gedacht aan het gebruik maken van nieuwe technologie, bijvoorbeeld de inzet van 3D-printtechnologie en digitale toepassingen in bedrijfsprocessen. Maar in de praktijk zien we meerdere vormen van innovatie, zoals het aanpassen van de organisatiestructuur en verdien- en managementmodellen die beter passen bij marktveranderingen. Ook het aanpassen van bestaande dienstverleningsconcepten om in te spelen op consumentenvoorkeuren, is innovatie. 

28