6.2 Start-ups zijn belangrijk voor innovaties en voor nieuwe banen

In een toenemend aantal westerse industrielanden zien we dat centrale, maar ook lokale en regionale, overheden faciliteiten bieden die start-ups moeten aantrekken. Deze nieuwe bedrijfjes zijn veelal innovatief en scheppen banen. De faciliteiten zijn divers en omvatten naast financiële voordelen (belastingvoordelen, goedkope leningen en investeringsgeld) ook andere tegemoetkomingen. Daarbij gaat het veelal om goedkope huisvesting, vereenvoudigde regelgeving en de mogelijkheid om samen te werken met onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. Zie voor Europa  "From Tech City to Tech Continent: what are European governments doing to support their startups?" en voor de VS "Startup America"

De bekendste goeroe wereldwijd van start-ups is de Amerikaanse internetondernemer Eric Ries, auteur van het vooral in Sillicon Valley populaire boek The Lean Start-up (2011).  De kern van zijn startmethode is geen dik uitgewerkt businessplan, maar een goed idee dat je ze snel mogelijk omzet in een simpel prototype om vervolgens al doende te leren wat wél en niet werkt. Veel start-ups zijn jaren bezig met het ontwikkelen van een product en investeren daar veel tijd en geld in. Als  het  dan eindelijk klaar is, blijkt er geen markt voor te zijn. Deze methode kent een belangrijke voorwaarde: zonder passie en intrinsieke motivatie om van je start-up een succes te maken gaat het niet lukken.

34