6.3 Nederland stimuleert start-ups

Ook bij ontwikkelingen op het terrein van de Smart Industry kunnen start-ups een belangrijke rol spelen, zowel als aanjager, maar ook als samenwerkingsvorm van maakbedrijven en ICT-ondernemers. Het kabinet Rutte 2 heeft het economisch belang van start-ups nog eens onderstreept door het benoemen van een speciale ambassadeur voor start-ups. Begin januari 2015 is voormalig eurocommissaris Neelie Kroes vanuit haar kantoor in Amsterdam in deze functie aan de slag gegaan. Ze heeft als opdracht Nederland op de kaart te zetten als dé Europese vestigingsplaats voor jonge en innovatieve bedrijven. Voor ons land zijn de belangrijkste belemmeringen voor tech start-ups het gebrek aan voldoende start- en doorgroeikapitaal, de sociale wetgeving op het terrein van personeel en de administratieve rompslomp rond ondernemerschap. Ook is er een gebrek aan technisch opgeleide mensen 

Medio januari 2015 heeft het gemeentebestuur van Amsterdam het actieprogramma Startup-Amsterdam gepresenteerd, dat ervoor moet zorgen dat jonge technologiebedrijven voor Amsterdam gaan kiezen boven bekende concurrenten als Berlijn en Londen. Dit Amsterdamse programma omvat onder meer het opnemen van programmeren in het lespakket van basisscholen, een nieuwe school voor IT-talenten en regelingen die durfinvesteerders moeten lokken.

35