7. Inspirerende voorbeelden van Smart Industry

Vanderlande: voorop blijven lopen

Voor Vanderlande  in Veghel is ‘Smart’ geen nieuw begrip. De koppeling van ict aan traditionele industriële systemen vormt al jarenlang de leidraad in het bedienen van de markt, of het nu om bagageafhandeling, pakketsortering of magazijnautomatisering gaat. CEO Goof Hamers: “Smart is geen doel. Het is een middel.”

 

Wat houdt ‘Smart’ voor jou in? 

“Voor ons is ‘Smart’ het voortdurend in staat zijn ons aan te passen aan de ontwikkelingen in de markt en die waar mogelijk vóór te zijn. Onze klanten vragen steeds complexere en grootschaligere systemen en tegelijkertijd een steeds fijnmaziger output. Automatisering en robotisering zijn daarbij simpelweg noodzaak, mechanisch en handmatig zijn die processen niet meer in te vullen. We hebben het zelf altijd over informatisering. Daar groei je in mee, daar ga je in verder. De eisen worden hoger, voortschrijdende technologie en kennis stellen ons in staat die in te vullen. Maar je moet het wel dóen. Onze missie is, elke dag opnieuw, daarin voorop te blijven lopen. Wereldwijd. Dus kijken we haarscherp: Welke kant gaat het op? Waar moeten we rekening mee houden? Wat kan er? En: Wat moeten wij kunnen?”

 

Kun je voorbeelden noemen? 

“In al onze markten zijn onze klanten bezig met de volgende stap. De ‘boost’ van de e-commerce leidt tot steeds grotere distributiecentra. Op de tekentafels zijn gigantische luchthavens in voorbereiding die vliegvelden als Schiphol in omvang doen verbleken. In Dubai wordt de bouw van de allergrootste luchthaven ter wereld voorbereid. Er zijn supersystemen nodig om daar straks een efficiënte bagageafhandeling te realiseren. Een heel ander – afgeleid – voorbeeld is een app, waarmee vliegtuigpassagiers na de landing direct kunnen zien hoe snel ze hun koffer van welke band kunnen halen. De technologie is er, de data zijn er. We hoeven het alleen maar te organiseren. Dat is een kwestie van tijd.”

 

Kost robotisering dan toch banen?

“Robotisering, automatisering, informatisering: het is wat er op ons afkomt en het is waar de industrie naartoe gaat. Daardoor gaan dingen veranderen. Tien jaar geleden was de financiële wereld dé groeisector. Sindsdien is de uitstoot van banen er als gevolg van automatisering enorm geweest. Maar de crux is dat er ander werk voor terugkomt. Twintig jaar geleden had niemand de komst van Google voorzien. Nu werken er duizenden mensen. In de industrie komt arbeid te vervallen. Maar het werk verschuift, naar disciplines als ontwerpen, installeren en onderhouden. Wij hebben inmiddels honderden software-engineers in dienst. En we halen wereldwijd 20 procent van onze omzet uit service. Dat percentage groeit, net als het aantal medewerkers dat erin opereert.”

 

Vraagt deze ontwikkeling om een nieuw soort medewerker, hoger opgeleid en met andere competenties?

“Het is waar dat je de organisatie moet aanpassen. De competenties die wel of niet aan boord zijn, bepalen waar straks de winnaars en de verliezers worden gemaakt. Dat is ook een kwestie van voortdurend monitoren, aanpassen en bijspijkeren. Over de hele linie, van de collega die assembleert tot de medewerker die aan de voorkant van het proces met de klant bezig is. En inclusief het maken van toekomstschetsen en –scenario’s. Welke mensen hebben we straks nodig? Waar halen we ze vandaan? Hoe kunnen we ze binden? In Nederland, maar ook in al die andere landen waar we opereren.”

 

Een toekomstschets? 

"Absoluut. We kijken op allerlei gebieden vooruit. Op directieniveau informeert de CTO ons periodiek over wat er in de buitenwereld op technologisch gebied gebeurt en wat daarvan de impact is, op zowel korte als lange termijn. De komende paar jaar kunnen we goed overzien, daarna is het beeld ongewisser. Maar maak je die schetsen niet, dan laat je alles aan het toeval over. Dat willen we niet. Wij zijn ervan overtuigd dat dit helpt bij de keuzes die wij moeten maken om in de toekomst succesvol te blijven. We groeien. En dat willen we blijven doen.”

 

Tot slot: is de industrie voldoende Smart-bewust? 

“In mijn optiek is de marktbehoefte leidend. In die zin komt de noodzaak van ‘Smart’ ook op de ondernemers af. Dat neemt niet weg dat het goed is dat er nu flink op de trom wordt geroffeld. In de voorwaardenscheppende sfeer moet veel gebeuren, denk aan de aanpassingen in het onderwijs en ook in de wetgeving.”

www.vanderlande.nl

 

36