Box 4 Hoe start je als mkb-onderneming met big data?

Ook binnen het mkb neemt de belangstelling voor big data toe. Daarbij rijst de vraag hoe de verschillende data kunnen worden gebruikt om de concurrentiepositie te versterken. Ook vraagt men zich af wat de impact van big data is op toekomstige marktgroei. De meeste mkb-bedrijven beschikken niet zelf over de noodzakelijk kennis op dit terrein. Daarom hier vijf tips voor het ‘bouwen’ van een eigen big data-omgeving.

1 Verzamel data en ‘keep it simple’

Zorg voor een eenvoudig systeem waarmee alle relevante interne digitale bedrijfsgegevens on demand beschikbaar zijn. Probeer hiervoor zo veel mogelijk data te meten of te vergaren en maak ook gebruik van open databronnen zoals social media en internet. Koppel deze bronnen aan je eigen systeem, met name data die voor jouw bedrijf van belang zouden kunnen zijn (Wat wordt er over producten of diensten gezegd? Wat is het oordeel?). Correlaties leveren vaak onverwachte uitkomsten en verbanden op die vooraf niet waren voorzien. Maar voordat je begint met big data, moet je een concrete en behapbare vraag hebben geformuleerd, die je door het gebruik van big data beantwoord wilt zien. Onverwachte inzichten en nieuwe mogelijkheden dienen zich dan automatisch aan.

2 Vind niet het wiel opnieuw uit

Bouw niet je eigen data-analysesysteem, maar werk samen met een ICT-partner en gebruik bestaande tools en big data-producten. Zorg dat big data met simpele en gebruikersvriendelijke analysetools tot inzichten en antwoorden leiden. Gebruik bij de start geen dure hardware- of software-oplossingen, maar probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van open source tools en commodity hardware of cloud-oplossingen. De slogan is: `Ook een mkb’er met een klein budget kan al met big data aan de slag’. Probeer niet alle data in één interne datasilo op slot te bewaren; die tijd is echt voorbij.

3 Ontwikkel een slimme data-strategie

Maak een selectie van de data die van belang zijn voor omzet en winst. Gebruik big data om marketing- en promotiecampagnes te analyseren en beter te begrijpen wat wel of niet werkt bij je doelgroep. Probeer met big data te differentiëren tussen klantengroepen (niet langer uniforme campagnes voeren, maar toewerken naar een bijna individuele benadering). Maak ook een selectie van data die van belang kunnen zijn voor de optimalisering van de eigen bedrijfsprocessen. Big data is overigens geen vervanging van bestaande data-analysetechnieken; het is complementair.

4 Focus op business en niet op IT

Beschouw big data niet als een IT-kwestie, maar als onderdeel van marketing- en bedrijfsstrategie. Dát is de drijfveer, niet IT. Gebruik big data niet als een kristallen bol, maar als uitstekend hulpmiddel bij het analyseren van de kansen en mogelijkheden voor een betere strategie en goed beleid. Maak zo veel mogelijk gebruik van modellering en simulatie van scenario's. Visualisatietechnieken helpen bij het verkrijgen van beter inzicht in grote en complexe data-stromen.

5 Bouw stap voor stap en denk ‘out of the box’

Begin klein en simpel en bouw het stap voor stap op. Werk voortdurend aan de verbetering van de big data-vaardigheden binnen je eigen organisatie en zorg dat privacy en veiligheid goed gewaarborgd blijven. Gebruik hierbij het principe ‘privacy by design’ en laat de uitvoering niet alleen aan een IT-expert over, maar stel vanuit de organisatie een interdisciplinair team samen. Denk vooral ‘out of the box’.

Tenslotte: de ‘early adapters’ kunnen hun omzet verbeteren, mits ze hun big data weten in te zetten voor slimmere besluitvorming, snellere innovaties en een betere concurrentiepositie.

Bron: www.bigdatawereld.nl

19