Box 6 De voordelen van robottechnologie

In het rapport 'World Robotics 2014 – Industrial Robots’ is een lijst opgenomen van het aantal robots per 10.000 werknemers in de industrie. De hoogste robotdichtheid vinden we in Zuid-Korea (437), gevolgd door Japan (323), Duitsland (282) en Zweden (174). Nederland staat op plaats 15 met 93 industriële robots per 10.000 werknemers. In de periode 2008-2013 is het aantal robots wereldwijd met ongeveer een derde gestegen. Volgens dit rapport zullen in 2017 wereldwijd bijna 2 miljoen robots in fabrieken staan opgesteld, in 2014 was dat ruim 1,3 miljoen. Kijken we naar de landen die met robots voorop lopen, dan zien we daar niet het schrikbeeld van oplopende werkloosheid door robots.

In Nederland hebben de afgelopen 60 jaar aangetoond dat productiviteitsgroei door technologische vernieuwingen goed samengaat met groei van werkgelegenheid; de productie per uur steeg met meer dan 350 procent en de werkgelegenheid verdubbelde van ruim 4 miljoen naar meer dan meer dan 8 miljoen mensen. Deze productiviteitstoename vergrootte ook de ruimte voor loonstijgingen.

De opvatting dat we het gebruik van robots in ons land op de een of andere manier zouden moeten afremmen – bijvoorbeeld door een automatiseringsheffing – staat buiten de realiteit. Nederland heeft geen keuze. Zonder inzet van robottechnologie raakt onze industrie op grote achterstand ten opzichte van internationale concurrenten. En dat leidt tot een fors verlies aan werkgelegenheid. Robottechnologie maakt het ook mogelijk producties die in het verleden vanwege de loonkosten zijn verplaatst naar lagelonenlanden weer terug te halen naar Nederland. Daarom moeten we met deze technologie juist voorop lopen. We moeten dan wel zorgen voor onderwijs dat is afgestemd op de technologische ontwikkelingen, op robottechnologie. Ook moeten er omscholingsprogramma’s komen, gericht op de nieuwe banen die in deze sector (en daarbuiten) ontstaan.

Kijken we buiten de grenzen van onze polder, dan stellen we vast dat de tegenstanders van de inzet van robottechnolgie een achterhoedegevecht voeren. Wereldwijd is er sprake van robotisering van productieprocessen. Zo wordt in China de maakindustrie snel geautomatiseerd; één op de vijf robots die wereldwijd worden geproduceerd, wordt verkocht aan China. 

De meeste landen, waaronder Nederland, zijn voor economische groei en welvaart aangewezen op nieuwe technologie waarmee de productiviteit wordt vergroot. Omdat de arbeidsparticipatie in ons land bijna de top heeft bereikt en we op weg gaan naar een krimpende beroepsbevolking, zal de productie per uur gerealiseerd moeten worden met de inzet van technologische innovaties als 3D-printen, robotisering  en big data-toepassingen, veelal met het internet als platform. Vernieuwingen gaan steeds sneller. In het verleden kon het vaak een jaar of langer duren voor een nieuw product of nieuwe dienst (bedenken, uitwerken, marketing opzetten enz.) in de markt werd gezet. Als nu een vernieuwing niet binnen een kwartaal kant en klaar is, dan is de kans groot dat een ander bedrijf je voor is geweest. 

Bron: De revolutie van Economie 4.0

27