BOZ Group: sneller beter worden

Toeleverancier BOZ Group in Bergen op Zoom geeft in hoog tempo vorm aan de ‘fabriek van de toekomst’, zoals directeur Corné van Opdorp het noemt. “De rol van ict in productieomgevingen neemt alleen maar verder toe.” Sneller beter worden is volgens hem de continue opdracht.

 

 

Wanneer kwam het besef: wij moeten dingen anders doen, slimmer? 

“Dat was in 2011. Ik liep rond in de productie en stuitte daar per toeval op een medewerker die op zoek was naar een ordermap. Die was onvindbaar en daardoor stagneerde de productie. Toen dacht ik: dit moet anders. Vervolgens zijn we gaan uitstippelen wat ervoor nodig is om volledig papierloos te kunnen werken. Die digitalisering, zo bleek snel, had enorm veel voeten in de aarde. Maar we hebben dat traject ingezet en inmiddels plukken we er de eerste vruchten van.”

 

Waar liep je tegenaan? 

“De grootste uitdaging – met afstand – was het aan elkaar ‘knopen’ van alle productiesystemen. Wij hebben een netwerkspecialist ingehuurd om alle systemen onderling te laten communiceren en te integreren met ons ERP- en PDM-systeem. Dat proces loopt en wordt in 2016 afgerond. Tegelijkertijd worden alle productiewerkplekken gefaseerd voorzien van beeldschermen en tablets. Ook dát is in volle gang en voor de zomer klaar. Dan is papier verleden tijd, in elk stadium van de productie. Programmeren gebeurt offline, de werkvloer wordt voorzien van kant-en-klare functionaliteiten. Het werk aan de machines is daardoor eenvoudig te doen, het vraagt ook niet om extra competenties. Dat maakt het ook gemakkelijker nieuwe mensen in de productieomgeving te integreren.”

 

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? 

“We hebben risico’s geminimaliseerd, levertijden verder verbeterd en de betrouwbaarheid vergroot. We hebben het zoeken naar documenten geëlimineerd, waardoor de efficiency is toegenomen. Informatie is overal in het bedrijf direct opvraagbaar. Vooral in de doorlooptijdverkorting zit veel winst. We zijn sinds 2009 ‘lean’, maar kunnen hiermee verdere stappen zetten.”

 

Welke ambities zijn er? 

“De genomen stappen passen in onze groeistrategie. We willen de omzet verdubbelen en hebben ingezet op één proces, één procedure, één kwaliteit. Automatisering en robotisering zijn onmisbaar als je altijd snel en betrouwbaar dezelfde kwaliteit wilt leveren. In de toekomst zullen automatisering en robotisering een steeds grotere rol in de productie gaan spelen. Wat me ook brengt op de gevaren, want de kwetsbaarheid van systemen wordt groter naarmate meer apparaten aan elkaar zijn gekoppeld. Wij hebben vorig jaar twee dagen platgelegen omdat een digitaal bestand dat een opdrachtgever ons had toegestuurd een virus bleek te bevatten.”

 

Wanneer is het klaar? 

“Nooit, dit proces gaat altijd door. De dynamiek is groot, alles heeft invloed. Veranderingen in het klantenbestand net zo goed als wijzigingen in het machinepark. Met de koppeling van onze systemen hebben we een grote stap gezet. Maar er is nog een lange weg te gaan. En dan, zoals ik al zei, je bent nooit klaar met dit soort ontwikkelingen.”

 

Is de ‘Smart factory’ noodzaak? 

“Absoluut. Onze wereld verandert explosief en we moeten daarin mee. We zeggen tegen elkaar dat we ‘sneller beter moeten worden’. Tegelijkertijd staat dit niet op zichzelf. De samenleving als geheel digitaliseert en in essentie is de verandering die wij als industrie doormaken onderdeel van dat proces. Door de enorme concurrentie is er geen vrijblijvendheid. Productiebedrijven móeten hierin mee. Nu ‘Smart’ worden betekent niet dat je over vijf jaar nog bestaat. Maar ga je niet mee met de ontwikkelingen, dan ben je over vijf jaar gegarandeerd weg.”

www.bozgroup.nl

 

37