Digitalisering en nieuwe technologie op de politieke agenda

Het Britse doemscenario over het forse verlies aan banen door slimme computers en robots heeft landen wakker geschud. Ze gaan zich nu meer bezighouden met de toekomstige werkgelegenheid. In Nederland heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijke gevolgen van digitalisering en nieuwe technologie – robots, 3D-printen, big data en het Internet of Things – op de politieke agenda gezet

Wij nemen aan dat daarbij niet alleen de schaduwkanten aan de orde komen, maar dat de nadruk komt te liggen op de geweldige uitdagingen en kansen voor Nederland en de extra economische groei die we met Economie 4.0 – en vooral met onze nieuwe industrie, Smart Industry kunnen realiseren.

Duidelijk is, zoals ook blijkt uit recent onderzoek van het UWV, dat er ook in Nederland een belangrijke opgave ligt om de banen die verdwijnen door slimme software en computersystemen in voldoende mate te compenseren. Wij zijn optimistisch daarover, vooral omdat niet alleen de Smart Industry maar ook de ambachten in ons land veel werkgelegenheid bieden. Dat neemt niet weg dat, om te voorkomen dat werknemers in ‘bedreigde’ bedrijfssectoren straks werkloos worden, we nu al met om- en herscholingsprogramma’s proactief op de gevolgen van digitalisering en nieuwe technologie moeten inspelen. En daar ligt ook een taak voor het onderwijs.

25