Gunstige effecten

Niet alleen om die reden is de Oxford-studie terecht van verschillende kanten genuanceerd. De opstellers gaan ook nog eens voorbij aan de gunstige effecten van nieuwe technologie, zoals banencreatie, nieuwe functies, meer ruimte voor vrije tijd en hogere productiviteit die een land welvarender kunnen maken.

Volgens een analyse van het ING Economisch Bureau hoeft Nederland zich geen zorgen te maken over de gevolgen van automatisering en robotica. De ‘robotisering’ brengt juist nieuwe kansen voor zowel werkgevers als werknemers, stelt het bureau. Bovendien loopt het Nederlandse bedrijfsleven nu al voorop in Europa bij technologische innovatie. Technologie zorgt volgens dit ING-bureau ook voor nieuwe behoeftes onder consumenten en bedrijven, wat weer leidt tot extra werkgelegenheid om aan die behoeftes te kunnen voldoen.

Ook volgens FME is robottechnologie geen bedreiging voor de arbeidsmarkt. De inzet van deze technologie biedt juist kansen voor ons land, levert nieuwe banen op meer welvaart. Robotisering zorgt voor een hogere productie met minder mensen. Daardoor ontstaat er ruimte om mensen in te zetten voor nieuwe producten en diensten. Robots moeten worden ontworpen, gemaakt, onderhouden en vernieuwd. Daaromheen ontwikkelen zich ook nieuwe diensten. In de VS zien we dat gebeuren rond de mechanische robotwerknemer Baxter, die is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Rethink Robotics. Baxter wordt beschouwd als de eerste robot die voor een redelijke aanschafprijs kan worden ingezet in een mkb-productieomgeving.

23