Kansen van het IoT

Het IoT biedt ondernemers in alle bedrijfssectoren kansen om bestaande activiteiten en bedrijfsprocessen te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van de geïnterviewde ondernemers verwacht dat het IoT hun onderneming zal veranderen. Wearable smart technology, zoals smartwatches bieden ook mogelijkheden voor onderwijsdoeleinden. Zowel docenten als studenten kunnen daarmee overal (handsfree) digitale informatiebronnen raadplegen.

De Kamer van Koophandel heeft in 2014 een boekje uitgebracht waarmee ondernemers op een pragmatische manier nieuwe kansen kunnen verkennen voor slimme IoT-producten en -diensten. Deze publicatie is te downloaden op www.kvk.nl/iot. Wij wijzen ook op  de Internet of Things Academy die  tijdens de IoT Developers Day op 16 april 2015 van start is gegaan om de ontwikkeling van Internet of Things in Nederland te stimuleren

Volgens een recent onderzoek, uitgevoerd door Accenture, kan het Industrial Internet of Things in het jaar 2030 14.2 biljoen dollar bijdragen aan de wereldproductie. Accenture waarschuwt wel dat deze geweldige economische impuls in gevaar komt doordat bedrijven en overheden op dit moment nog te weinig actie ondernemen om de juiste randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor de adoptie van deze nieuwe digitale technologieën.

Voor Nederland ligt hier niet alleen een uitdaging, maar bestaat ook een geweldige kans op extra groei en nieuwe banen. Volgens het onderzoek 'Winning with the Industrial Internet of Things’ zullen in 2030 kapitaalinvesteringen in het IoT en de verwachte productiviteitswinst 167 miljard dollar bijdragen aan het cumulatieve BBP van Nederland. Als we in ons land 50 procent meer zouden investeren in IoT-technologieën in combinatie met bijvoorbeeld breedbandnetwerken, kan de winst oplopen tot ruim 250 miljard dollar in 2030. Dit komt neer op een stijging van zo'n 2 procent van het BBP in 2030 in vergelijking met trendvoorspellingen.

In het Accenture rapport wordt ook opgemerkt dat er in veel landen onvoldoende randvoorwaarden zijn voor een snelle invoering van het Industrial Internet of Things. De Verenigde Staten, Zwitserland, Scandinavische landen en Nederland komen als beste uit de bus. Spanje en Italië scoren – samen met Rusland, India en Brazilië – het minst; ze hebben een matige infrastructuur en onvoldoende vaardigheden om de overgang naar deze nieuwe technologieën wijd te verspreiden. 

 

 

15