Onverwachte kansen

Door het analyseren van enorme hoeveelheden data wordt het mogelijk om patronen en verbanden te ontdekken die tot dan toe onzichtbaar waren. Zo komen nieuwe oplossingen voor problemen beschikbaar en worden onverwachte kansen zichtbaar. Een voorbeeld van het gebruik van big data is het voorspellen van de ontwikkeling van de seizoensgriep door Google. Door wereldwijd alle zoekwoorden te verzamelen en op een bepaalde manier te analyseren en te wegen kan redelijk goed worden voorspeld hoe een griepepidemie zich zal ontwikkelen; iets wat voorheen onmogelijk was. 

Kijken we naar de huidige praktijk, dan moeten we vaststellen dat het gebruik van en de methoden om big data effectief te analyseren bij grote bedrijven en instellingen sterk in opkomst zijn, maar dat die bij het mkb nog in de kinderschoenen staan. Er zijn sceptici die menen dat dergelijke analyses voor de meeste bedrijven weinig opleveren, behalve het gevaar dat er onjuiste conclusies uit worden getrokken. Dit neemt niet weg dat de praktijk steeds meer voorbeelden laat zien waarin big data-methoden, ook als onderdeel van een bedrijfsinternetstrategie, voordelen opleveren. 

18