Samenwerking zal helpen

Het onderzoek, onder 1.400 topmanagers van bedrijven wereldwijd, laat ook zien dat de meeste ondernemingen geen concrete plannen hebben voor het IoT. Volgens de onderzoekers weten veel ondernemers nog niet hoe ze met deze nieuwe technologie geld kunnen verdienen. Wel denkt circa 40 procent van deze managers dat hun ondernemingen het IoT kunnen gebruiken om de productiviteit van werknemers te verhogen en om kosten te verlagen.

Lely is zonder twijfel een van de voorlopers in Smart Industry. De integratie van geautomatiseerde systemen met informatietechnologie bracht het om de melkrobots vermaarde bedrijf uit Maassluis naar de wereldtop.

In het Accenture-rapport worden drie terreinen geïdentificeerd waar bedrijven op moeten letten om de toepassing van het IoT te versnellen. Voorop staat het opnieuw uitvinden van industriemodellen. Ondernemingen moet niet alleen hun organisaties en operaties gereedmaken voor deze technologie, maar ook op dit terrein zakelijke partners gaan zoeken. Zo zullen agrochemische bedrijven moeten gaan samenwerken met softwareontwikkelaars, met klimaatdata-onderzoekers en met satellietanalisten om gewasopbrengsten op bepaalde locaties verhogen. Fabrikanten moeten kijken of het bedrijfseconomisch voordelig is om de productie te decentraliseren, nu technologieën als 3D-printen het mogelijk maken producten dichterbij de klant te fabriceren. Ondernemers moeten ook meer gebruik maken van de mogelijkheden die analysetechnogie voor big data biedt bij het optimaliseren van verschillende bedrijfsprocessen die kunnen bijdragen aan kwaliteitsverhoging en een hogere omzet.

16